Înscrierea la Școala de Vară:

Completarea formularului online și încărcarea documentelor obligatorii: 22.04 –31.07.2024

Verificarea dosarelor de participare, selecția candidaților și distribuirea lor în școlile de vară: 01.08.2024

Anunțarea rezultatelor selecției participanților: 01.08.2024

Confirmarea de către elevii selectați a participării la școala de vară: 01.08.2024 – 03.08.2024

Selecția participanților:

În procesul de selecție se vor respecta prevederile AG 343/SGU/PV/III/10.08.2020 și ale proiectului ROSE, acordându-se prioritate elevilor care se încadrează în una sau mai multe din categoriile definite la descrierea grupului țintă. Selecția se va face în funcție de ordinea înscrierilor online și în baza informațiilor și documentelor solicitate în formularul online.


Acte necesare:

· copie CI elev;

· copie CI părinte/tutore ;

· adeverință de elev  sau acordul unui profesor/directorul unității de învățământ  care va atesta în scris calitatea de elev al unității școlare respective a numitului (nume, prenume), furnizând datele necesare confirmării respectivei calități (nume complet cadru didactic care avizează, număr telefon, număr telefon unitate școlară, adresă e-mail).

· declarație pe proprie răspundere semnată de părintele/tutorele legal că a luat la cunoștință că Școala de Vară are o durată de 14 zile și că elevul are obligația de a participa la toate activitățile din program, până la finalizarea acestuia.