Școala de Vară

„Viitor În Științele Vieții Și Pământului”


15 august – 4 septembrie 2022

OBIECTIVE

 Obiectivul general al BIO-ASPIRE constă în pregătirea elevilor de liceu din anii terminali, potențiali viitori studenți, în vederea dezvoltării timpurii a abilităților relevante în domeniul Biologie, având ca scop îmbunătățirea tranziției de la învățământul liceal la cel terțiar (universitar).


 • Diminuarea deficitului de cunoștințe prin organizarea de sesiuni de dezvoltare a cunoașterii la disciplinele din domeniul Științele Vieții;
 • Menținerea motivației și creșterea interesului pentru domeniul Științele Vieții prin Ateliere de lucru tematice;
 • Adaptarea vocațională a elevilor prin dezvoltarea de proiecte la una din tematicile alese;
 • Obținerea unor percepții realiste privind competențele și abilitățile utile în domeniul Științele Vieții, prin activități de dezvoltare personală;
 • Informarea şi familiarizarea elevilor de liceu din anii terminali, posibili viitori studenți, cu privire la dezvoltarea unei cariere profesionale în domeniul Științele Vieții;
 • Întărirea colaborării dinte factorii implicați în procesul educațional (cadre didactice, personal auxiliar, studenți, directori de liceu).

GRUPUL ȚINTĂ

      Grupul țintă (GT) este format în 2021 din 50 de elevi din anii terminali, în 2022 din 100 elevi din anii terminali, potențial viitori studenți ai Facultății de Biologie, care provin din liceele de stat eligibile pentru obținerea de granturi în cadrul Schemei de granturi pentru licee

 Elevii trebuie să îndeplinească cel puțin una din următoarele condiții:


 • optează pentru formare terțiară în una din ramurile Științelor Vieții;
 • doresc să aleagă ca probă de verificare la Bacalaureat Biologia;
 • provin din familii cu venituri mici;
 • sunt istoric discriminați pe baza etniei;
 • trăiesc în zone rurale sau alte zone în care nu există școli în proximitate;
 • sunt persoane cu dizabilități sau boli cronice;
 • sunt orfani de unul sau de ambii părinți.

Activități

Dobândirea de cunoștințe specifice disiciplinelor biologice prin sesiuni de dezvoltare a cunoașterii și ateliere tematice
 • Sesiuni de cursuri remediale realizate prin prezentări plenare
 • Seminarii remediale, de însuşire şi dobândire de cunoştinţe specifice Știinţelor Vieţii
 • Ateliere de lucru tematice
 • Adaptare vocaţională a elevului prin dezvoltarea de proiecte tematice
 • Invitați, activități recreative
Proiecte de cercetare
 • Poluarea apelor si solului cu nutrienti
 • Principalele specii de plante invazive din Romania
 • Bariera hemato-encefalică și răspunsul la stimuli
 • Mutații genetice în populația României
 • Biochimia în cancer
 • Anatomia feței umane și rolul identificării emoțiilor în spațiu și securitate
 • Infecțiile nosocomiale
 • Analiza histologică a țesuturilor
Consiliere profesională și orientare în carieră
 • Dezvoltare personală (FPSE)
 • Consiliere profesională și orientare în carieră (DCOC)
 • Activități legate de viața universitară (Tutori, studenți ASUB)
Organizarea unui workshop, urmat de un Concurs de proiecte
 • Prezentarea şi discutarea proiectelor dezvoltate
 • Concursul de proiecte „Tinerii Naturaliști”

Premii


Microscop  
Trusă de citologie, morfologie și anatomia plantelor/animalelor

Trusă analiza apei